Szkoła Ewangelizatora

0,00 

Ewangelizacja wynika z nakazu Jezusa Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). Kościół żyje na tyle, na ile ewangelizuje, a parafia ze swej natury ukierunkowana jest na ewangelizację. Ewangelizacja parafialna powinna zmierzać do odnalezienia głębi życia religijnego jej członków, do odbudowy działalności formacyjnej, odnowienia i pogłębienia modlitwy. Pomocą w realizacji tego celu służą aktywni świeccy, jak też małe wspólnoty formacyjne i rodziny.

Dlatego powołujemy szkołę ewangelizatora, której celem jest uformowanie dojrzałych chrześcijan odpowiedzialnych za Kościół oraz wyposażenie ich w wiedzę i narzędzia ewangelizacyjne. Chcemy pokazać, czym jest ewangelizacja i jak świadomie głosić Dobrą Nowinę współczesnemu człowiekowi. Naszym pragnieniem jest to, aby ewangelizacja była mądra, przemyślana i oczywiście skuteczna.

Kategoria:

Cel: stać się nowym ewangelizatorem dla nowej ewangelizacji

Termin: 11.10.2022 r.

Miejsce: Parafia Narodzenia NMP w Chełmie

Koszt: darmowy

Przebieg spotkań

Szkoła ewangelizatora to 9 comiesięcznych spotkań (od października do czerwca), które będą odbywały się we wtorki w godz. 19:00-21:30 w sali różańcowej nad kancelarią przy Parafii Narodzenia NMP w Chełmie.

W ramach szkoły do przeżycia są również 4 ewangelizacyjne kursy, które dadzą nam samym doświadczenie bycia zewangelizowanym oraz praktykę w przestrzeni ewangelizacji. Te kursy to: kurs Nowe Życie, kurs Emaus, kurs Jan i kurs Paweł. Kto uczestniczył już w którymś z podanych kursów, nie będzie musiał przeżywać ich po raz kolejny.

Terminarz i tematy spotkań

11 października – Historia SNE i rola świeckich w ewangelizacji

15 listopada – Istota ewangelizacji

13 grudnia – Słowo Boże i inne narzędzia nowej ewangelizacji

10 stycznia – Strategia ewangelizacji

14 lutego – Ewangelizacja parafii oraz SOW

14 marca – Wspólnoty w Kościele

11 kwietnia – Psychologia w ewangelizacji

09 maja – Modlitwa wstawiennicza

06 czerwca – Rozeznawanie podczas ewangelizacji