O nas

Obserwując rozrastające się środowisko ludzi wiary przy Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej oraz widząc ogromne zapotrzebowanie na obecność świeckich ewangelizatorów w Kościele, ks. abp Stanisław Budzik powołał w 2021 r. Chełmskie Centrum Ewangelizacji wraz ze Szkołą Ewangelizacji Matki Bożej Chełmskiej. Moderatorem centrum oraz dyrektorem szkoły uczynił ks. Pawła Gołofita.

Zadaniem centrum jest jednoczyć środowiska ewangelizacyjne Ziemi Chełmskiej, aby wspólnymi siłami ewangelizować ludzi ochrzczonych, którzy osłabli w wierze i ludzi niewierzących, którzy całkowicie porzucili wiarę oraz formować na ewangelizatorów i formatorów ewangelizatorów kolejne osoby.

W ramach centrum działa  Szkoła Ewangelizacji Matki Bożej Chełmskiej, która dzięki pomocy Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz we współpracy z SESA Polska, pragnie poprzez kursy ewangelizacyjne, czyli rekolekcje, w których stosuje się nowe metody przystępne dla współczesnego człowieka, głosić Jezusa zmartwychwstałego i prowadzić do coraz większej bliskości z Nim w życiu codziennym.

Co oznacza nasze logo?

Krzyż

Jest znakiem zwycięstwa oraz nowego życia w Chrystusie.

Kopuła

Kopuła Chełmskiej Bazyliki symbolizuje całą Ziemię Chełmską, na terenie której centrum prowadzi swoją działalność. Stanowi symbol Kościoła, który jest wspólnotą wspólnot. Woda, która wypływa z krzyża to znak nowego życia, które otrzymujemy, gdy stajemy się uczniami Jezusa.

Stągwie z wodą

Stągwie najpierw kierują naszą myśl na Maryję, Królową Ziemi Chełmskiej i Patronkę centrum, która w Kanie Galilejskiej powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" [mój Syn] (J 2,5). Sześć stągwi, do których wpływa woda żywa, symbolizuje wszystkie wspólnoty Ziemi Chełmskiej, ludzi zaangażowanych, którzy pragną jako uczniowie i świadkowie Jezusa, głosić Dobrą Nowinę wszystkim narodom. Stągwie to także symbol naszej gotowości na przemianę i Boże prowadzenie – „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1Kor 9,16c). Tak jak woda, która zamieniła się w wino, dzięki mocy Bożej, tak każdy ewangelizator poprzez posługę, staje się coraz bardziej na wzór Jezusa Chrystusa.