O nas

Obserwując rozrastające się środowisko ludzi wiary przy Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej oraz widząc ogromne zapotrzebowanie na obecność świeckich ewangelizatorów w Kościele, ks. abp Stanisław Budzik powołał w 2021 r. Chełmskie Centrum Ewangelizacji wraz z Chełmską Szkołą Ewangelizacji. Moderatorem centrum oraz dyrektorem szkoły uczynił ks. Pawła Gołofita.

Zadaniem centrum jest jednoczyć środowiska ewangelizacyjne Ziemi Chełmskiej, aby wspólnymi siłami ewangelizować ludzi ochrzczonych, którzy osłabli w wierze i ludzi niewierzących, którzy całkowicie porzucili wiarę oraz formować na ewangelizatorów i formatorów ewangelizatorów kolejne osoby.

W ramach centrum działa Chełmska Szkoła Ewangelizacji, która dzięki pomocy Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz we współpracy z SESA Polska, pragnienie poprzez kursy ewangelizacyjne, czyli rekolekcje, w których stosuje się nowe metody przystępne dla współczesnego człowieka, głosić Jezusa zmartwychwstałego i prowadzić do coraz większej bliskości z Nim w życiu codziennym.

Co oznacza nasze logo?

Krzyż

Jest znakiem zwycięstwa oraz nowego życia w Chrystusie.

Kopuła

Kopuła Chełmskiej Bazyliki symbolizuje całą Ziemię Chełmską, na terenie której centrum prowadzi swoją działalność. Stanowi symbol Kościoła, który jest wspólnotą wspólnot. Woda, która wypływa z krzyża to znak nowego życia, które otrzymujemy, gdy stajemy się uczniami Jezusa.

Stągwie z wodą

Stągwie najpierw kierują naszą myśl na Maryję, Królową Ziemi Chełmskiej i Patronkę centrum, która w Kanie Galilejskiej powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" [mój Syn] (J 2,5). Sześć stągwi, do których wpływa woda żywa, symbolizuje wszystkie wspólnoty Ziemi Chełmskiej, ludzi zaangażowanych, którzy pragną jako uczniowie i świadkowie Jezusa, głosić Dobrą Nowinę wszystkim narodom. Stągwie to także symbol naszej gotowości na przemianę i Boże prowadzenie – „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1Kor 9,16c). Tak jak woda, która zamieniła się w wino, dzięki mocy Bożej, tak każdy ewangelizator poprzez posługę, staje się coraz bardziej na wzór Jezusa Chrystusa.