O nas

Historia ChCE

Kiedy w 2017 roku w Parafii Narodzenia NMP w Chełmie, pod kierownictwem neoprezbitera ks. Pawła Gołofita, rozpoczynało się Seminarium Odnowy Wiary, nikt nie myślał o tym, że Pan Bóg zapoczątkuje nim szereg wydarzeń, które dynamicznie zaczną rozwijać ewangelizacyjne środowisko na Ziemi Chełmskiej. Dwunastotygodniowe rekolekcje ukończyło 300 osób, co było niezwykłym rezultatem. Po nim powstały wspólnoty: Przyjaciele Oblubieńca oraz Odnowa w Duchu Świętym „Wolni w Chrystusie”.

Kolejne lata na Górze Chełmskiej to czas intensywnego rozwoju grup duszpasterskich oraz dynamicznej współpracy z Pallotyńską Szkołą Nowej Ewangelizacji, która owocowała organizowaniem licznych kursów i rekolekcji przyciągających wielu poszukujących żywej relacji z Bogiem osób.

W 2021 roku ks. Arcybiskup Stanisław Budzik, obserwując rozwijające się środowisko wiary oraz będąc świadomym zapotrzebowania na uformowanych ludzi świeckich w Kościele, zadecydował o utworzeniu przy Parafii Narodzenia NMP w Chełmie Chełmskiego Centrum Ewangelizacji wraz ze Szkołą Ewangelizacji Matki Bożej Chełmskiej, których odpowiednio moderatorem i dyrektorem uczynił ks. Pawła Gołofita. Uroczysta inauguracja miała miejsce 8 września w dzień odpustu ku czci Narodzenia NMP.

Nasza misja i wartości

Jako Chełmskie Centrum Ewangelizacji tworzymy środowisko ludzi wierzących, którzy dzięki osobistemu spotkaniu z żywym Bogiem oraz poprzez głęboką formację duchową i intelektualną, głoszą Dobrą Nowinę wszystkim, którzy jej potrzebują.

Pragniemy jednoczyć wspólnoty ewangelizacyjne oraz wszystkich, którzy mają w sercu troskę o zbawienie innych, aby razem tworzyć Kościół żyjący w braterskiej miłości i mocy Ducha Świętego.

Wartości, którymi się kierujemy to:

Co oznacza nasze logo?

Krzyż

Jest znakiem zwycięstwa oraz nowego życia w Chrystusie.

Kopuła

Kopuła Chełmskiej Bazyliki symbolizuje całą Ziemię Chełmską, na terenie której centrum prowadzi swoją działalność. Stanowi symbol Kościoła, który jest wspólnotą wspólnot. Woda, która wypływa z krzyża to znak nowego życia, które otrzymujemy, gdy stajemy się uczniami Jezusa.

Stągwie z wodą

Stągwie najpierw kierują naszą myśl na Maryję, Królową Ziemi Chełmskiej i Patronkę centrum, która w Kanie Galilejskiej powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" [mój Syn] (J 2,5). Sześć stągwi, do których wpływa woda żywa, symbolizuje wszystkie wspólnoty Ziemi Chełmskiej, ludzi zaangażowanych, którzy pragną jako uczniowie i świadkowie Jezusa, głosić Dobrą Nowinę wszystkim narodom. Stągwie to także symbol naszej gotowości na przemianę i Boże prowadzenie – „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1Kor 9,16c). Tak jak woda, która zamieniła się w wino, dzięki mocy Bożej, tak każdy ewangelizator poprzez posługę, staje się coraz bardziej na wzór Jezusa Chrystusa.