Posługi

Modlitwa wstawiennicza

Czym jest modlitwa wstawiennicza?

To znana od samego początku i praktykowana w Kościele forma modlitwy, w której grupa przygotowanych ludzi modli się nad konkretną osobą w jej intencji. Modlitwie towarzyszy pogłębione rozeznanie i słuchanie Pana Boga.

Osoby posługujące taką modlitwą są do tego odpowiednio przygotowane oraz mają zgodę swoich pasterzy i liderów. Zapewniają także klimat bezpieczeństwa i zaufania, zobowiązując się do całkowitej dyskrecji zarówno co do intencji, przebiegu, jak i wniosków z modlitwy wstawienniczej.​

Jak wygląda przebieg modlitwy wstawienniczej?

Rozmowa wstępna – doprecyzowanie intencji modlitwy (powinna ona dotyczyć bezpośrednio osoby proszącej o modlitwę, nie kogoś innego!) oraz lepsze poznanie omadlanego i jego sytuacji.

Właściwa część modlitwy – posługujący modlą się nad osobą potrzebującą, mogą nałożyć na nią ręce (gest wstawiennictwa, jedności i przyzywania Ducha Świętego), o ile dana osoba na to pozwoli, prosząc Boga, aby spojrzał w jej serce i wysłuchał jej prośby, np. o uzdrowienie, o duchowe umocnienie, doświadczenie Bożej miłości według swojej woli.

Rozmowa podsumowująca – osoba potrzebująca ma możliwość zadania pytań (jeśli takie zrodziły się w trakcie modlitwy), otrzymuje też praktyczne wskazówki dotyczące indywidualnej pracy nad pogłębianiem i rozwojem duchowych owoców tej modlitwy.

Jak się przygotować?

Stan łaski uświęcającej – osoba przystępująca do modlitwy wstawienniczej, jeśli ma taką możliwość, powinna być w stanie łaski uświęcającej. Jest to pewien stan otwartości i gotowości na przyjęcie Bożej łaski. Jeśli osoba omadlana nie była u spowiedzi, warto aby zaznaczyła to podczas rozmowy wstępnej.

Nazwanie intencji modlitwy – w razie trudności spróbować określić swoją obecną sytuację życiową (przeżywane trudności natury emocjonalnej, duchowej lub psychicznej, rodzące się pragnienia i potrzeby, problemy w relacjach z drugim człowiekiem, z Bogiem, z samym sobą). Przypominamy, że treści rozmowy i modlitwy ze strony osób prowadzących nie są wynoszone poza spotkanie!

Korzystanie z terapii – jeżeli osoba pragnąca uczestniczyć w modlitwie wstawienniczej korzysta z pomocy psychiatry, psychologa lub egzorcysty, jest zobowiązana podać ten fakt przy zapisie w polu: uwagi.

Rezerwacja czasu - Modlitwa trwa od kilkunastu minut do godziny, w zależności od sytuacji, dlatego prosimy o zarezerwowanie sobie czasu, aby móc w niej spokojnie uczestniczyć

Jak się zapisać?

Zgłoszenie na modlitwę następuje poprzez wypełnienie poniższego formularza i wybranie odpowiedniej dla siebie daty i godziny

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymujemy na maila potwierdzenie wybrania właściwego terminu

W przypadku błędnego wypełnienia formularza, konieczności zmiany terminu lub rezygnacji, prosimy o poinformowanie nas o tym, aby umożliwić uczestnictwo innej, potrzebującej osobie.

Terminy na  kolejny miesiąc będą dodane w ostatnim tygodniu obecnego miesiąca