Posługi

Warsztaty formacyjne i szkoła ewangelizatora

Mając świadomość, że jako katolikom w wielu przestrzeniach wciąż brakuje nam wiedzy i doświadczenia, pragniemy zaproponować serię warsztatów zatytułowanych „Wprowadzenie w chrześcijaństwo”. Chcemy, aby każdy katolik otrzymał elementarną wiedzę i narzędzia, jak poruszać się po ważnych kwestiach wiary i jak rozwijać się w wierze.

Seria warsztatów będzie zawierała m. in:

  1. Warsztaty podstaw teologii
  2. Warsztaty biblijne
  3. Warsztaty liturgiczne
  4. Warsztaty uwielbienia
  5. Warsztaty służby

Więcej informacji wkrótce.