Posługi

Rekolekcje i misje parafialne

Rekolekcje i misje parafialne parafialne to stare i sprawdzone formy odnowienia życia duchowego. Proponowane przez nasze Centrum mają zasadniczo treść kerygmatyczną tzn. dotykają fundamentalnych prawd wiary, które dotyczą każdego człowieka. Nauczanie opiera się mocno na doświadczeniu życiowym, co daje słuchaczom nieodparte wrażenie, że głoszący ich rozumieją, a nie „fruwają w chmurach”, mówiąc „ponad głowami”.

Szczegółowy program rekolekcji uzgadniamy każdorazowo wspólnie z proboszczem.

Jesteśmy otwarci na zaproszenia proboszczów, bez względu na wielkość parafii, w której oni  posługują. Zależy nam niemniej na tym, by po naszych rekolekcjach uczestniczącym w nich umożliwić dalszą formację w istniejących grupach modlitewnych lub takowe powołać do istnienia.