Posługi

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie

Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała jest okazją do pełniejszego uświadomienia jej uczestnikom zbawiennego działania łaski Bożego miłosierdzia. Każda Msza św. jest modlitwą o uzdrowienie, bo jej istotą jest  Ofiara Syna Bożego, dzięki której otrzymujemy szansę wyzwolenia z grzechu i uzdrowienia naszej wolnej, choć słabej woli.

Czym więc różni się to spotkanie od „zwykłej”, codziennej Mszy Św.? Podczas Mszy głoszona jest homilia o uzdrawiającej mocy Bożej. Po Eucharystii następuje wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, w ramach której prowadzona jest charyzmatyczna modlitwa o uzdrowienie duchowe i fizyczne, której towarzyszą pieśni uwielbienia.

W Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała odbywa się cyklicznie w każdą trzecią środę miesiąca o godz. 18:00.

Terminy w roku 2023/2024:
15 listopada 2023
13 grudnia 2023
17 stycznia 2024
21 lutego 2024
20 marca 2024
17 kwietnia 2024
22 maja 2024
19 czerwca 2024

Można także zaprosić ekipę prowadzącą modlitwę do swojej parafii czy wspólnoty.