Posługi

Kursy ewangelizacyjne

W ramach Chełmskiego Centrum Ewangelizacji funkcjonuje Szkoła Ewangelizacji, której zadaniem jest organizowanie ewangelizacyjnych kursów, a więc rekolekcji, które wyróżniają się nowym zapałem oraz nowymi metodami i środkami wyrazu.

ChCE działa we współpracy z Pallotyńską Szkołą Nowej Ewangelizacji oraz wchodzi w ramy Szkoły Ewangelizacji Św. Andrzeja (SESA). Jest to ogół szkół ewangelizacji na świecie, które mają wspólną wizję, metodologię i program formacyjny. SESA została założona przez Jose H. Prado Floresa z Meksyku i rozprzestrzeniła się na ponad 70 krajów.

Kursy SNE posiadają potrójny wymiar (KeKaKo):

I. KErygmatyczny: chrystocentryczny i biblijny
II. KArisma: w mocy Ducha Świętego
III. KOinonia: wymiar wspólnotowy

Misją Szkoły jest formować nowych ewangelizatorów, a więc prawdziwych świadków wiary, które swoje życie oparli na Chrystusie, dla nowej ewangelizacji, czyli do posługi, do tego, aby iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16,15).

Kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji podzielone są na trzy etapy, z których każdy zawiera siedem tematycznych kursów formacyjnych.

I ETAP: Podstawy życia chrześcijańskiego

 1. Nowe życie: Podstawowa Ewangelizacja.
 2. Emaus: Słowo Boże.
 3. Jan: Formacja uczniów.
 4. Jezus w czterech Ewangeliach.
 5. Historia Zbawienia: Nasza własna historia.
 6. Mojżesz: Formacja wyzwolicieli.
 7. Błogosławieństwa: Droga do szczęścia.

II ETAP: Jak ewangelizować

 1. Paweł: Formacja ewangelizatorów.
 2. Tymoteusz: Jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię.
 3. Apollos: Formacja głoszących.
 4. Sekret Pawła.
 5. Pięćdziesiątnica: Ewangelizować z wielką mocą.
 6. Wprowadzenie do Biblii.
 7. Łukasz: Apologetyka.

III ETAP: Jak formować ewangelizatorów

 1. Maria: List Chrystusa.
 2. Teologia biblijna.
 3. Maranatha: Apokalipsa.
 4. Piotr: Eklezjologia.
 5. Melchizedek: Liturgia.
 6. Nehemiasz: Doktryna społeczna Kościoła.
 7. Jetro: Ekumenizm.