Kurs Rafał – jak być dobrym towarzyszem duchowym?

Praktycznie każdy z nas komuś towarzyszy: jako przyjaciel, rodzic, animator, lider wspólnoty itp.

Zapewne niejednokrotnie pojawiają się takie pytania: jak być dobrym towarzyszem duchowym? Jak pomagać w kryzysie i jak pokazać komuś działanie Boga w jego życiu?

Kurs Rafał to rekolekcje, które pomagają odnaleźć odpowiedzi na te pytania! Są one skierowane do wszystkich, którzy chcą w sposób
właściwy towarzyszyć duchowo innym oraz prowadzić siebie i inne osoby do coraz bliższej relacji z Bogiem 

Więcej informacji oraz zapisy: