Posługi

Szkoła ewangelizatora

Ewangelizacja wynika z nakazu Jezusa Chrystusa„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). Kościół żyje na tyle, na ile ewangelizuje, a parafia ze swej natury ukierunkowana jest na ewangelizację. Ewangelizacja parafialna powinna zmierzać do odnalezienia głębi życia religijnego jej członków, do odbudowy działalności formacyjnej, odnowienia i pogłębienia modlitwy. Pomocą w realizacji tego celu służą aktywni świeccy, jak też małe wspólnoty formacyjne i rodziny.

Dlatego powołujemy Szkołę ewangelizatora, której celem jest uformowanie dojrzałych chrześcijan odpowiedzialnych za Kościół oraz wyposażenie ich w wiedzę i narzędzia ewangelizacyjne. Chcemy pokazać, czym jest ewangelizacja i jak świadomie głosić Dobrą Nowinę współczesnemu człowiekowi. Naszym pragnieniem jest to, aby ewangelizacja była mądra, przemyślana i oczywiście skuteczna.

Przebieg spotkań:

Szkoła ewangelizatora to 9 comiesięcznych spotkań (od października do czerwca), które będą odbywały się we wtorki w godz. 19:00-21:30 w sali różańcowej nad kancelarią przy Parafii Narodzenia NMP w Chełmie. 

W ramach szkoły do przeżycia są również 4 ewangelizacyjne kursy, które dadzą nam samym doświadczenie bycia zewangelizowanym oraz praktykę w przestrzeni ewangelizacji. Te kursy to: kurs Nowe Życie, kurs Emaus, kurs Jan i kurs Paweł. Kto uczestniczył już w którymś z podanych kursów, nie będzie musiał przeżywać ich po raz kolejny. 

Terminarz i tematy spotkań:

11 października 2022 – Historia SNE i rola świeckich w ewangelizacji
15 listopada 2022 – Istota ewangelizacji
13 grudnia 2022– Słowo Boże i inne narzędzia nowej ewangelizacji
10 stycznia 2023 – Strategia ewangelizacji
14 lutego 2023– Ewangelizacja parafii oraz SOW
14 marca 2023– Wspólnoty w Kościele
11 kwietnia 2023– Psychologia w ewangelizacji
09 maja 2023 – Modlitwa wstawiennicza
06 czerwca 2023– Rozeznawanie podczas ewangelizacji