Otwarte spotkanie dla kobiet – 6.03.2024 – brak miejsc